قیمت میلگرد 32

قیمت میلگرد 32

.

قیمت میلگرد 32

تاریخ بروزرسانیامروز
در حال دریافت اطلاعات ...
در حال دریافت اطلاعات ...
در حال دریافت اطلاعات ...
در حال دریافت اطلاعات ...
در حال دریافت اطلاعات ...
در حال دریافت اطلاعات ...
در حال دریافت اطلاعات ...
در حال دریافت اطلاعات ...
در حال دریافت اطلاعات ...
در حال دریافت اطلاعات ...
در حال دریافت اطلاعات ...
در حال دریافت اطلاعات ...
در حال دریافت اطلاعات ...
در حال دریافت اطلاعات ...
کدنامقیمتتوضیحات بیشتر
10071
میلگرد آجدار راد همدان 32 a3 شاخه 12 متری کارخانه
بروزرسانی : 1401/03/05
175,917
مشاهده فروشندگان
9846
میلگرد آجدار قائم 32 a3 شاخه 12 متری کارخانه
بروزرسانی : 1401/03/05
از 160,550 ریال
تا 161,009 ریال
مشاهده فروشندگان
9491
میلگرد آجدار کوثر اهواز 32 a3 شاخه 12 متری کارخانه
بروزرسانی : 1401/03/05
از 160,560 ریال
تا 161,000 ریال
مشاهده فروشندگان
8960
میلگرد آجدار ابرکوه 32 a3 شاخه 12 متری کارخانه
بروزرسانی : 1401/03/05
از 161,009 ریال
تا 162,390 ریال
مشاهده فروشندگان
1466
میلگرد آجدار امیرکبیر 32 a3 شاخه 12 متری کارخانه
بروزرسانی : 1401/03/05
از 163,303 ریال
تا 168,810 ریال
مشاهده فروشندگان
1319
میلگرد آجدار آذرفولاد امین 32 a3 شاخه 12 متری کارخانه
بروزرسانی : 1401/03/05
از 164,800 ریال
تا 170,650 ریال
مشاهده فروشندگان
1461
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان 32 a3 شاخه 12 متری کارخانه
بروزرسانی : 1401/03/05
از 166,972 ریال
تا 166,980 ریال
مشاهده فروشندگان
8512
میلگرد آجدار بافق یزد 32 a3 شاخه 12 متری کارخانه
بروزرسانی : 1401/03/05
از 161,000 ریال
تا 162,390 ریال
مشاهده فروشندگان
0579
میلگرد آجدار شاهین بناب 32 a3 شاخه 12 متری کارخانه
بروزرسانی : 1401/03/05
164,230
مشاهده فروشندگان
0940
میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 32 a3 شاخه 12 متری کارخانه
بروزرسانی : 1401/03/05
166,980
مشاهده فروشندگان
7063
میلگرد آجدار فایکو 32 a3 شاخه 12 متری کارخانه
بروزرسانی : 1401/03/05
161,010
مشاهده فروشندگان
1407
میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش 32 a3 شاخه 12 متری کارخانه
بروزرسانی : 1401/03/05
از 165,150 ریال
تا 166,060 ریال
مشاهده فروشندگان
0532
میلگرد آجدار میانه 32 a3 شاخه 12 متری کارخانه
بروزرسانی : 1401/03/05
از 161,009 ریال
تا 161,470 ریال
مشاهده فروشندگان
0835
میلگرد آجدار نیشابور 32 a3 شاخه 12 متری کارخانه
بروزرسانی : 1401/03/05
از 161,468 ریال
تا 163,770 ریال
مشاهده فروشندگان

قیمت میلگرد 32

تاریخ بروزرسانیروز های قبل
در حال دریافت اطلاعات ...
کدنامقیمتتوضیحات بیشتر
4878
میلگرد آجدار پرشین فولاد 32 a3 شاخه 12 متری کارخانه
بروزرسانی : 1401/02/31
165,596
مشاهده فروشندگان
مقایسه تمام فروشندگان
اینستاگراممشاهده صفحه