قیمت میلگرد 12

قیمت میلگرد 12

.

قیمت میلگرد 12

تاریخ بروزرسانیامروز
در حال دریافت اطلاعات ...
در حال دریافت اطلاعات ...
در حال دریافت اطلاعات ...
در حال دریافت اطلاعات ...
در حال دریافت اطلاعات ...
در حال دریافت اطلاعات ...
در حال دریافت اطلاعات ...
در حال دریافت اطلاعات ...
در حال دریافت اطلاعات ...
در حال دریافت اطلاعات ...
در حال دریافت اطلاعات ...
کدنامقیمتتوضیحات بیشتر
9838
میلگرد آجدار قائم 12 a3 شاخه 12 متری کارخانه
بروزرسانی : 1401/03/07
از 161,400 ریال
تا 162,385 ریال
مشاهده فروشندگان
9483
میلگرد آجدار کوثر اهواز 12 a3 شاخه 12 متری کارخانه
بروزرسانی : 1401/03/07
159,180
مشاهده فروشندگان
0805
میلگرد آجدار امیرکبیر 12 a3 شاخه 12 متری کارخانه
بروزرسانی : 1401/03/07
از 161,930 ریال
تا 164,679 ریال
مشاهده فروشندگان
1223
میلگرد آجدار آریان فولاد 12 a3 شاخه 12 متری
بروزرسانی : 1401/03/07
161,470
مشاهده فروشندگان
1046
میلگرد آجدار آریان فولاد 12 a2 شاخه 12 متری
بروزرسانی : 1401/03/07
از 159,633 ریال
تا 160,560 ریال
مشاهده فروشندگان
0706
میلگرد آجدار شاهین بناب 12 a3 شاخه 12 متری کارخانه
بروزرسانی : 1401/03/07
164,230
مشاهده فروشندگان
8995
میلگرد آجدار شاهرود 12 a3 شاخه 12 متری کارخانه
بروزرسانی : 1401/03/07
165,600
مشاهده فروشندگان
1324
میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش 12 a3 شاخه 12 متری کارخانه
بروزرسانی : 1401/03/07
از 164,679 ریال
تا 165,138 ریال
مشاهده فروشندگان
0708
میلگرد آجدار بردسیر کرمان 12 a3 شاخه 12 متری کارخانه
بروزرسانی : 1401/03/07
از 163,310 ریال
تا 164,220 ریال
مشاهده فروشندگان
0530
میلگرد آجدار میانه 12 a3 شاخه 12 متری کارخانه
بروزرسانی : 1401/03/07
از 146,790 ریال
تا 159,633 ریال
مشاهده فروشندگان
0824
میلگرد آجدار نیشابور 12 a3 شاخه 12 متری کارخانه
بروزرسانی : 1401/03/07
166,520
مشاهده فروشندگان

قیمت میلگرد 12

تاریخ بروزرسانیروز های قبل
در حال دریافت اطلاعات ...
در حال دریافت اطلاعات ...
در حال دریافت اطلاعات ...
در حال دریافت اطلاعات ...
در حال دریافت اطلاعات ...
در حال دریافت اطلاعات ...
در حال دریافت اطلاعات ...
در حال دریافت اطلاعات ...
در حال دریافت اطلاعات ...
در حال دریافت اطلاعات ...
در حال دریافت اطلاعات ...
در حال دریافت اطلاعات ...
در حال دریافت اطلاعات ...
در حال دریافت اطلاعات ...
در حال دریافت اطلاعات ...
در حال دریافت اطلاعات ...
در حال دریافت اطلاعات ...
در حال دریافت اطلاعات ...
در حال دریافت اطلاعات ...
کدنامقیمتتوضیحات بیشتر
9865
میلگرد آجدار مهیار اردبیل 12 a3 شاخه 12 متری کارخانه
بروزرسانی : 1401/03/07
163,300
مشاهده فروشندگان
9206
میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان 12 a3 شاخه 12 متری کارخانه
بروزرسانی : 1401/03/07
از 162,850 ریال
تا 163,770 ریال
مشاهده فروشندگان
8497
میلگرد آجدار ابرکوه 12 a3 شاخه 12 متری کارخانه
بروزرسانی : 1401/03/07
از 163,770 ریال
تا 164,650 ریال
مشاهده فروشندگان
0857
میلگرد آجدار ابهر 12 a2 شاخه 12 متری کارخانه
بروزرسانی : 1401/03/07
از 161,000 ریال
تا 162,385 ریال
مشاهده فروشندگان
5774
میلگرد آجدار ابهر 12 a3 شاخه 12 متری کارخانه
بروزرسانی : 1401/03/07
از 165,138 ریال
تا 169,725 ریال
مشاهده فروشندگان
1117
میلگرد آجدار امیرکبیر 12 a3 شاخه بنگاه تهران
بروزرسانی : 1401/03/07
166,060
مشاهده فروشندگان
1289
میلگرد آجدار آذرفولاد امین 12 a3 شاخه 12 متری کارخانه
بروزرسانی : 1401/03/07
از 167,500 ریال
تا 167,890 ریال
مشاهده فروشندگان
9259
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان 12 a3 شاخه 12 متری کارخانه
بروزرسانی : 1401/03/07
از 170,642 ریال
تا 170,650 ریال
مشاهده فروشندگان
6368
میلگرد آجدار بافق یزد 12 a3 شاخه 12 متری کارخانه
بروزرسانی : 1401/03/04
از 166,060 ریال
تا 166,972 ریال
مشاهده فروشندگان
0527
میلگرد آجدار پرشین فولاد 12 a3 شاخه کارخانه
بروزرسانی : 1401/02/31
166,972
مشاهده فروشندگان
0893
میلگرد آجدار حسن رود 12 a2 شاخه 12 متری کارخانه
بروزرسانی : 1401/03/07
163,310
مشاهده فروشندگان
8370
میلگرد آجدار راد همدان 12 a3 شاخه 12 متری کارخانه
بروزرسانی : 1401/03/07
از 171,800 ریال
تا 175,000 ریال
مشاهده فروشندگان
6470
میلگرد آجدار روهینا 12 a3 شاخه 12 متری کارخانه
بروزرسانی : 1401/03/05
164,220
مشاهده فروشندگان
1137
میلگرد آجدار حدید سیرجان 12 a3 شاخه 12 متری کارخانه
بروزرسانی : 1401/03/07
از 172,018 ریال
تا 172,020 ریال
مشاهده فروشندگان
9255
میلگرد آجدار ظفر بناب 12 a3 شاخه 12 متری کارخانه
بروزرسانی : 1401/03/07
از 167,700 ریال
تا 168,350 ریال
مشاهده فروشندگان
9013
میلگرد آجدار فولاد سپهر ایرانیان 12 a2 شاخه 12 متری کارخانه
بروزرسانی : 1401/03/02
169,725
مشاهده فروشندگان
1504
میلگرد آجدار نیک صدرای طوس 12 a3 شاخه 12 متری کارخانه
بروزرسانی : 1401/03/07
166,500
مشاهده فروشندگان
1306
میلگرد آجدار نورد گرم سمنان 12 a3 شاخه 12 متری کارخانه
بروزرسانی : 1401/03/07
172,480
مشاهده فروشندگان
3784
میلگرد ساده 12 فولاد متین شاخه 6 متری a1 بنگاه تهران
بروزرسانی : 1401/03/07
183,490
مشاهده فروشندگان
مقایسه تمام فروشندگان
اینستاگراممشاهده صفحه