قیمت ورق 12

قیمت ورق 12

.

قیمت ورق 12

تاریخ بروزرسانیامروز
در حال دریافت اطلاعات ...
در حال دریافت اطلاعات ...
در حال دریافت اطلاعات ...
در حال دریافت اطلاعات ...
در حال دریافت اطلاعات ...
در حال دریافت اطلاعات ...
در حال دریافت اطلاعات ...
در حال دریافت اطلاعات ...
در حال دریافت اطلاعات ...
در حال دریافت اطلاعات ...
در حال دریافت اطلاعات ...
در حال دریافت اطلاعات ...
در حال دریافت اطلاعات ...
در حال دریافت اطلاعات ...
کدنامقیمتتوضیحات بیشتر
9163
ورق سیاه 12 اکسین اهواز 12000*2000 فابریک کارخانه
بروزرسانی : 1401/03/05
247,250
مشاهده فروشندگان
9440
ورق سیاه 12 گیلان 6000*1250 شیت st37 بنگاه تهران
بروزرسانی : 1401/03/05
213,310
مشاهده فروشندگان
9446
ورق سیاه 12 گیلان 1250 رول st37 کارخانه
بروزرسانی : 1401/03/05
210,100
مشاهده فروشندگان
9436
ورق سیاه 12 قطعات 6000*1200 شیت st37 بنگاه تهران
بروزرسانی : 1401/03/05
203,220
مشاهده فروشندگان
9431
ورق سیاه 12 قطعات 6000*1200 شیت st37 کارخانه
بروزرسانی : 1401/03/05
203,220
مشاهده فروشندگان
1920
ورق سیاه 12 فولاد مبارکه 1500 رول st37 کارخانه
بروزرسانی : 1401/03/05
212,850
مشاهده فروشندگان
1935
ورق سیاه 12 فولاد مبارکه 1500 رول st37 بنگاه تهران
بروزرسانی : 1401/03/05
218,810
مشاهده فروشندگان
1929
ورق سیاه 12 اکسین اهواز 12000*2000 فابریک بنگاه تهران
بروزرسانی : 1401/03/05
249,090
مشاهده فروشندگان
1960
ورق سیاه 12 کاویان 6000*1250 فابریک بنگاه تهران
بروزرسانی : 1401/03/05
228,900
مشاهده فروشندگان
1697
ورق سیاه 12 فولاد مبارکه 6000*1500 برش خورده بنگاه تهران
بروزرسانی : 1401/03/05
218,810
مشاهده فروشندگان
2092
ورق سیاه 12 کاویان 6000*1500 فابریک بنگاه تهران
بروزرسانی : 1401/03/05
238,080
مشاهده فروشندگان
2040
ورق سیاه 12 فولاد مبارکه 6000*1500 فابریک st37 بنگاه تهران
بروزرسانی : 1401/03/05
227,990
مشاهده فروشندگان
1785
ورق سیاه 12 اکسین اهواز 6000*2000 فابریک کارخانه
بروزرسانی : 1401/03/05
247,250
مشاهده فروشندگان
2073
ورق سیاه 12 اکسین اهواز 6000*2000 فابریک بنگاه تهران
بروزرسانی : 1401/03/05
249,090
مشاهده فروشندگان
مقایسه تمام فروشندگان
اینستاگراممشاهده صفحه