قیمت تیرآهن 30

قیمت تیرآهن 30

.

قیمت تیرآهن 30

تاریخ بروزرسانیامروز
در حال دریافت اطلاعات ...
در حال دریافت اطلاعات ...
در حال دریافت اطلاعات ...
در حال دریافت اطلاعات ...
در حال دریافت اطلاعات ...
کدنامقیمتتوضیحات بیشتر
6626
تیرآهن 30 ذوب آهن 12 متری بنگاه اصفهان
بروزرسانی : 1401/03/05
از 78,440,000 ریال
تا 78,440,370 ریال
مشاهده فروشندگان
0355
تیرآهن 30 روسیه 12 متری ipe تهران
بروزرسانی : 1401/03/05
26,605,510
مشاهده فروشندگان
0387
تیرآهن 30 ترک 12 متری ipe تهران
بروزرسانی : 1401/03/05
10,825,690
مشاهده فروشندگان
5672
تیرآهن 30 ذوب آهن 12 متری ipe کارخانه
بروزرسانی : 1401/03/05
از 150,459 ریال
تا 154,130 ریال
مشاهده فروشندگان
0336
تیرآهن 30 ذوب آهن 12 متری ipe تهران
بروزرسانی : 1401/03/05
154,587,160
مشاهده فروشندگان

قیمت تیرآهن 30

تاریخ بروزرسانیروز های قبل
در حال دریافت اطلاعات ...
کدنامقیمتتوضیحات بیشتر
6216
تیرآهن نرمال 30 ذوب آهن کارخانه
بروزرسانی : 1401/03/04
133,900
مشاهده فروشندگان
مقایسه تمام فروشندگان
اینستاگراممشاهده صفحه