قیمت تیرآهن 22

قیمت تیرآهن 22

.

قیمت تیرآهن 22

تاریخ بروزرسانیامروز
در حال دریافت اطلاعات ...
در حال دریافت اطلاعات ...
در حال دریافت اطلاعات ...
کدنامقیمتتوضیحات بیشتر
2850
تیرآهن ذوب آهن 22 بنگاه اصفهان شاخه 12 متری
بروزرسانی : 1401/03/07
از 47,706,430 ریال
تا 47,798,165 ریال
مشاهده فروشندگان
5236
تیرآهن 22 یزد 12 متری ipe تهران
بروزرسانی : 1401/03/07
47,614,680
مشاهده فروشندگان
0285
تیرآهن 22 ذوب آهن 12 متری ipe تهران
بروزرسانی : 1401/03/07
47,889,910
مشاهده فروشندگان

قیمت تیرآهن 22

تاریخ بروزرسانیروز های قبل
در حال دریافت اطلاعات ...
در حال دریافت اطلاعات ...
در حال دریافت اطلاعات ...
در حال دریافت اطلاعات ...
در حال دریافت اطلاعات ...
کدنامقیمتتوضیحات بیشتر
0384
تیرآهن 22 ترک 12 متری ipe تهران
بروزرسانی : 1401/03/07
5,110,100
مشاهده فروشندگان
4909
تیرآهن 22 ذوب آهن نرمال کارخانه
بروزرسانی : 1401/03/04
145,800
مشاهده فروشندگان
0487
تیرآهن 22 ذوب آهن 12 متری ipe کارخانه
بروزرسانی : 1401/03/07
از 149,541 ریال
تا 151,380 ریال
مشاهده فروشندگان
0352
تیرآهن 22 روسیه 12 متری ipe تهران
بروزرسانی : 1401/03/07
6,197,250
مشاهده فروشندگان
5884
تیرآهن 22 یزد 12 متری ipe کارخانه
بروزرسانی : 1401/03/03
158,716
مشاهده فروشندگان
مقایسه تمام فروشندگان
اینستاگراممشاهده صفحه