1. صکوک، راه میانبر تامین مالی معدنی‌ها

    صکوک، راه میانبر تامین مالی معدنی‌ها

    در کشورهایی که دارای جمعیت مسلمان زیادی هستند، استفاده از ابزارهای مالی متعارف مانند اوراق قرضه، کارآیی و مقبولیتی ندارد. بر این اساس دولت‌ها و بازار سرمایه فعال در کشورهای اسلامی که به‌دنبال تأمین مالی و مدیریت بدهی خود هستند، نیازمند یافتن جایگزین‌هایی براساس اصول اسلامی هستند. در سال‌های اخیر...

    ادامه مطلب....

ورود به سايت