رشد دسته جمعی فولاد از سوی بازار

دیروز اغلب فولادسازان خصوصی تولیدات خود را با افزایش قیمت به بازار غیررسمی عرضه کردند. در این روز، شمش فولاد البرزغرب، کیمیا و بریس شاهد رشدی بین ۱۰ تا ۲۴ تومان در هر کیلو بودند. همچنین مقاطع فولاد درپاد تبریز، خراسان و آریان فولاد افزایش نرخ را در بازار غیررسمی تجربه کردند.

منبع : دنیای اقتصاد

کانال تلگرام  آهن پرتال

کانال تلگرام آهن پرتال

اینستاگرام  آهن پرتال

اینستاگرام آهن پرتال

بستن
تبلیغات: