اطلاعات پایه

نام و نام خانوادگی

مریم قدسی

اطلاعات تخصصی

زمینه کاری

فناوری اطلاعات

آدرس

ستارخان-خیابان حبیب الله