اطلاعات پایه

نام و نام خانوادگی

بولتینگ حیدری

اطلاعات تخصصی

زمینه کاری

بولتینگ

آدرس

آهن مکان_ فاز چهارم شرقی_پلاک 850

تلفن-فکس

55501415