اطلاعات تخصصی

زمینه کاری

تهیه و توزیع مواد اولیه و محصولات فولادی

website

http://www.majdsteel.com

تلگرام

https://t.me/majdsteel

اطلاعات پایه

نام و نام خانوادگی

شرکت آهن مجد